Divvun - samisk språkteknologi

NYTT! 17.12.2015
Divvun 4.0 er tilgjengelig, med støtte for 64-bits MS Office, og ei lang rekke språklige rettinger og nye ord for nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk! Les mer her!
  • Vi har nord‑, lule- og sørsamiske stavekontroller for Windows, OS X og Linux
  • Vi har mobiltastatur for nord‑, lule‑, sør‑, pite‑, enare‑ og skoltesamisk for både android og iOS 8
  • Vi har nordsamisk talesyntese for Windows og OS X