Divvun - samisk språkteknologi

Vi har samiska tangentbord för nord-, lule-, syd-, pite-, enare- och skoltsamiska för både android och iOS 8

Vi har språkinlärningsappar för android och iOS och som webappar

Vi har rättstavning för Windows, OS X och Linux

Vi har ordböcker; både webbaserade och nerladdningsbara.

Vi har verktyg för översättning

Nordsamisk talsyntes är på kommande

 
UiT Norgga árktalaš universitehta